Moravský Krumlov

Středisko výchovné péče v Moravském Krumlově se nachází na Zámecké 2. Součástí pracovního týmu jsou psycholog, speciální pedagog - etoped a sociální pracovnice. V současné době se nejvíc zabýváme individuálními konzultacemi, rodinnými terapiemi a intervencemi ve školách. 

 

Náš tým Krumlov

Mgr. Pavel Psota

Pavel je speciální pedagog a vedoucí středisek. Má 25 let zkušeností s prací s dětmi s výchovnými problémy. Věnoval se též pedagogické profesi jak na základní škole praktické, tak ve výchovných ústavech. V současné době je před ukončením...

Mgr. Miroslav Lipták

Miroslav je vystudovaný jednooborový psycholog. Má dlouholetou zkušenost s prací s dětmi s výchovnými problémy. Do příchodu k SVP pracoval v diagnostickém ústavu mládeže v Brně, předtím dlouhodobě spolupracoval s komunitou mládeže vesniček SOS....

Mgr. Karla Tomková

Karla zaujímá pozici sociální pracovnice. Na pracovním poli se orientuje na práci s rodinami a s dětmi nefunkčních rodin. V roce 2015 započala psychoteraputický výcvik rodinné terapie.  Email: svpmk@seznam.cz Tel.: 778 703 248...