Vítejte na našich stránkách

 

Středisko výchovné péče ŠANCE v Moravském Krumlově

Středisko výchovné péče LABYRINT ve Znojmě

 

Středisko výchovné péče, jehož zřizovatelem je MŠMT, pomáhá dětem a mládeži s poruchami chování a jejich rodičům zvládnout problémy ve škole i v rodině. Služba tohoto typu v regionu dlouhodobě scházela. Středisko působí hlavně preventivně. Výchovných problémů u našich dětí a mládeže přibývá, což potvrzují rodiče i učitelé, kteří se stále častěji setkávají s chováním a jednáním svých dětí a žáků, které dříve nebyly obvyklé. Mnohdy si s nimi neví rady. Není řešením zavírat děti, které mají výchovné problémy ihned do ústavu. Řešením je najít cestu, jak tento nežádoucí stav změnit. Jedná se tedy o preventivně výchovnou péči za spolupráce rodiny. Provoz středisek výchovné péče zajišťují odborní pracovníci - psychologové, speciální pedagogové, vychovatelé . Zařízení poskytují zdarma služby klientům v rámci programu ambulantního, celodenního i pobytového (celodenní a pobytové programy - uhrada za stravné). Klienty střediska jsou děti a mládež do 18 let, resp. do ukončení vzdělávání ve středním školství (max. do 26 let); zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu); pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Navštívit ho tedy mohou rodiče či pěstouni s dětmi i s mládeží, u kterých se například objevilo záškoláctví, první experimenty s drogamiproblémy s vrstevníkyagresivní chovánínerespektování autorit apod. Středisko nabízí jednorázové konzultace pro rodiče, děti a pedagogické pracovníky, speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku, hlavně však dlouhodobou individuální práci s klientem a s třídními kolektivy. SVP spolupracují hlavně s OSPOD, pedagogicko-psychologickými poradnami, třídními učiteli, metodiky prevence a výchovnými poradci na školách. Na střediska se může též obrátit kterákoli rodina či škola.

Historie

Myšlenka vytvoření středisek výchovné péče ve Znojmě a v Moravském Krumlově tu je již delší dobu. Doposud museli rodiče a děti z celého znojemského okresu, kteří potřebovali pomoci s výchovou, dojíždět do zařízení v Brně. Ta byla vesměs přetížená a kapacitně již nestačila obsáhnout tak velký region. V únoru 2015 bylo slavnostně otevřeno Středisko výchovné péče v Moravském Krumlově, sídlící na Zámecké 2.  V prvotní fázi poskytovaly ve středisku služby psycholog, speciální pedagog - etoped a sociální pracovnice. O pár měsíců později bylo zřízeno i Středisko výchovné péče ve Znojmě, na Obrokové 7, jehož služby zajišťoval psycholog a dva speciální pedagogové. Současně se otevřelo i pracoviště v Hrušovanech nad Jevišovkou, kam pracovníci dojížděli a dojíždějí jednou týdně, a to ve středu. Činnost středisek se naplno rozvinula začátkem září.  V září 2016 byl ve Znojmě otevřen program celodenního oddělení.

Od února 2019 poskytuje středisko v Moravském Krumlově spolu s ambulantním programem nově i pobytový program. Střediska tedy nabízejí všechny tři stupně péče: ambulantní, celodenní i internátní program. 

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.