Ke stažení - Šance, Moravský Krumlov

Dokumenty pro rodiče

Z důvodu uvádění informací, které jsou pro nás nutné ke spolupráci, doporučujeme projít následující dokumenty a případně je vyplněné přinést ke konzultaci.

 

ambulantní oddělení

Informovaný souhlas

Smlouva mezi klientem a SVP

Souhlas se samostatnou docházkou

Souhlas se spoluprací s institucemi

Dokumenty pro školy

Pro školy doporučujeme vyplnit kontrakt se školou před první konzultací s našimi pracovníky. Vyplněný a podepsaný kontrakt se odevzdává ve dvou výtiscích, které budou na naší straně potvrzeny. Jeden výtisk obdrží škola a druhý zůstává ve SVP.
 

 

Zpětná vazba intervenčního programu

 

pro pobytové oddělení v SVP

Dohoda se školou

Dotazník pro školu