Naše služby

  • Diagnostická činnost

(komplexní psychologická a etopedická diagnostika) 

  • Poradenské služby

(jednorázové nebo dlouhodobější v oblasti negativních jevů či v náročných životních situacích)

  • Preventivně výchovné programy

(zaměřené na předcházení poruch chování nebo na jejich nápravu - jednotlivci, vrstevnické skupiny, klima třídy, prevence šikany)
  • Terapeutická a intervenční činnost

(systemická individuální a rodinná terapie)

 

  •