Pro OSPOD

28.09.2015 12:28

Naším cílem je v rámci spolupráce podporovat autoritu a odbornost pedagogického zázemí škol, zlepšování atfmosféry v třídních kolektivech a přímé řešení výchovných problémů.