PhDr. Hana Schlesinger

PhDr. Hana Schlesinger

Hana působí na pozici psychologa. Vystudovala sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně a jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Odborně se orientuje na oblast poradenské psychologie u dětí s poruchami chování. Má zkušenosti  jak s prací s dětmi z mimoškolních zařízení, tak s působením na pozici pedagoga ve výchovném ústavu.  V roce 2015 absolvovala kurz systemického přístupu při práci s krizí. V roce2017 započala komplexní psychoterapeutický výcvik orientovaný na Terapii v postmoderně.

Tel.: 778 705 135

Email: svpznojmo@seznam.cz