Mgr. Michaela Macová

Mgr. Michaela Macová

Michaela ve středisku působí na pozici psychologa. Psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia vedla dramaterapeutické skupiny s dospělými pacienty s psychiatrickým onemocněním. Praxi má taktéž v práci s dětmi, a to i s dětmi se speciálně-vzdělávacími potřebami – s problémy ve škole, v chování a dětmi s poruchou autistického spektra.

Email: svpmk@seznam.cz

Telefon: 778 703 248