Mgr. Pavel Psota

Mgr. Pavel Psota

Pavel je speciální pedagog a vedoucí středisek. Má 25 let zkušeností s prací s dětmi s výchovnými problémy. Věnoval se též pedagogické profesi jak na základní škole praktické, tak ve výchovných ústavech. Je absolventem psychoterapeutického výcviku SUR.

Email: svpmk@seznam.cz

Tel.: 778 703 250