Ke stažení - Labyrint, Znojmo

Dokumenty pro rodiče

Z důvodu uvádění informací, které jsou pro nás nutné ke spolupráci, doporučujeme projít následující dokumenty a případně je vyplněné přinést ke konzultaci.
 

ambulantní oddělení

Informovaný souhlas

Smlouva mezi klientem a SVP

Souhlas se samostatnou docházkou

Souhlas se spoluprací s institucemi

Dotazník pro rodiče

Anamnéza

 

celodenní oddělení

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenty pro školy

Pro školy doporučujeme vyplnit kontrakt se školou před první konzultací s našimi pracovníky. Vyplněný a podepsaný kontrakt se odevzdává ve dvou výtiscích, které budou na naší straně potvrzeny. Jeden výtisk obdrží škola a druhý zůstává ve SVP.
 

programy na školách

 

Kontrakt se šk olou

Informovaný sou hlas

Zpětná vazba intervenčního programu

 

pro celodenní oddělení v SVP

 

 

Dotazník škole