Znojmo

Středisko výchovné péče ve Znojmě se nachází na Obrokové 7. Součástí týmu jsou psychologové a speciální pedagogové. V současné době se nejvíce zabýváme individuálními konzultacemi, rodinnými terapiemi a intervencemi ve školách. 

 

Náš tým Znojmo

PhDr. Hana Schlesinger

Hana působí na pozici psychologa. Vystudovala sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně a jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Odborně se orientuje na oblast poradenské psychologie u dětí s poruchami chování. Má zkušenosti  jak...

Mgr. Lubomír Holba

Vystudoval speciální pedagogiku - poradenství na Univerzitě Palackého v Olomouci (státní zkouška ze speciální pedagogiky, psychologie, poradenství a diagnostiky). Několikaletou praxi s dětmi a mládeží s poruchami chování má z výchovného ústavu.   Tel.: 778 705...

Mgr. Rostislav Kudláček

Rostislav je speciální pedagog. Vystudoval Masarykovu universitu v Brně, obor speciální pedagogika, státní zkoušku má z psychologie, pedagogiky a etopedie. V programu celoživotního vzdělávání absolvoval studium pro výchovného poradce. Tel: 778 705 132

BcA. Jan Frýdek

V současné době pracuje na pozici vychovatele. Vystudoval obor Dramatická výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.   Tel: 778 705 132 Email: svpznojmo@seznam.cz    

Mgr. Blanka Žírošová

Jsem psycholožka pracující s dětmi i dospělými klienty. Mám dlouholetou praxi z různých typů zařízení. Vystudovala jsem psychologii na FF MU v Brně a učitelství pro SŠ v oboru psychologie, tělesné výchovy na PdF MU. Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii...