Moravský Krumlov

Středisko výchovné péče v Moravském Krumlově se nachází na Zámecké 2. Součástí pracovního týmu jsou psycholog, speciální pedagog - etoped a sociální pracovnice. V současné době se nejvíc zabýváme individuálními konzultacemi, rodinnými terapiemi a intervencemi ve školách. 

 

Náš tým Krumlov

Mgr. Pavel Psota

Pavel je speciální pedagog a vedoucí středisek. Má 25 let zkušeností s prací s dětmi s výchovnými problémy. Věnoval se též pedagogické profesi jak na základní škole praktické, tak ve výchovných ústavech. Je absolventem psychoterapeutického výcviku...

Mgr. Miroslav Lipták

Miroslav je vystudovaný jednooborový psycholog. Má dlouholetou zkušenost s prací s dětmi s výchovnými problémy. Do příchodu k SVP pracoval v diagnostickém ústavu mládeže v Brně, předtím dlouhodobě spolupracoval s komunitou mládeže vesniček SOS....

Mgr. Michaela Macová

Michaela ve středisku působí na pozici psychologa. Psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia vedla dramaterapeutické skupiny s dospělými pacienty s psychiatrickým onemocněním. Praxi má...

Mgr. Karla Tomková

Sociální pracovnice    Email: svpmk@seznam.cz Tel.: 775 407 919  

Bc. Kateřina Ficová

Asistent spec. pedagoga. Speciální pedagogiku + Geo.  studuji na VŠ Palackého v Olomouci.