Moravský Krumlov

Středisko výchovné péče v Moravském Krumlově se nachází na Zámecké 2. Součástí pracovního týmu jsou psycholog, speciální pedagog - etoped a sociální pracovnice. V současné době se nejvíc zabýváme individuálními konzultacemi, rodinnými terapiemi a intervencemi ve školách. 

 

Náš tým Krumlov

Mgr. Pavel Psota

Pavel je speciální pedagog a vedoucí středisek. Má 25 let zkušeností s prací s dětmi s výchovnými problémy. Věnoval se též pedagogické profesi jak na základní škole praktické, tak ve výchovných ústavech. V současné době je před ukončením...

Mgr. Miroslav Lipták

Miroslav je vystudovaný jednooborový psycholog. Má dlouholetou zkušenost s prací s dětmi s výchovnými problémy. Do příchodu k SVP pracoval v diagnostickém ústavu mládeže v Brně, předtím dlouhodobě spolupracoval s komunitou mládeže vesniček SOS....

Mgr. Michaela Mosnáčková

Michaela ve středisku působí na pozici psychologa. Psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia vedla dramaterapeutické skupiny s dospělými pacienty s psychiatrickým onemocněním. Praxi má...